Betaling

Alleen remgeld

Als u via uw mutualiteit in orde bent met de Belgische ziekteverzekering, dan moet u alleen het remgeld betalen (derdebetalersregeling).

Gratis screeningsmammografie

U bent een vrouw tussen de 50 en 69 jaar? Dan komt u in aanmerking voor een gratis borstonderzoek (screeningsmammografie). Hiervoor moet u een specifiek voorschrift van uw arts of een uitnodigingsbrief van de overheid hebben.

Botdensitometrie

Als u aan bepaalde criteria voldoet, dan hebt u om de 5 jaar recht op terugbetaling. Uw arts kan u hierover informeren.