Mammografie

Mammografie is een specifiek type röntgenonderzoek dat wordt gebruikt om borstkanker vroegtijdig te detecteren.

Een screeningsmammografie  is gericht op vrouwen tussen de leeftijden van 50 en 69, die in aanmerking komen voor een gratis borstonderzoek in het kader van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker.

Borstkanker kan al in een vroeg stadium worden opgespoord.

Vroege opsporing heeft enkele belangrijke voordelen: doordat de ziekte vroeger wordt vastgesteld, kunnen verwikkelingen of een (zwaardere) behandeling worden vermeden en is de kans op volledige genezing groter.

Gratis screeningsmammografie

U bent een vrouw tussen de 50 en 69 jaar? Dan komt u in aanmerking voor een gratis borstonderzoek (screeningsmammografie). Hiervoor moet u een specifiek voorschrift van uw arts of een uitnodigingsbrief van de overheid hebben.